Započni novu temu Ova tema je zaključana, ne možete da menjate postove ili da odgovarate  [ 5 Posta ] 
Autoru Poruka
PostPoslato: 29.09.2006. 18:01:55 
Korisnikov avatar

Pridružio se: 26.10.2002. 22:00:15
Postovi: 3293
Lokacija: Beograd
Godina: Dipl.
Smer: IS
Правила за постављање малих огласа

Пре постављања огласа, обавезно прочитајте ова правила јер ће се она допуњавати с времена на време, те да се не би постављале теме типа “Зашто ми је обрисан оглас?“.


1. Подфорум Огласи је једино место на форуму где студенти могу да постављају мале огласе. Огласи служе баш као и мали огласи у новинама. Огласи нису ограничени искључиво на ствари везане за факултет, али имајте обзира да је ово студентски форум а не бувља пијаца!

2. Строго је забрањено тражити, односно нудити производе или материјале (или било шта друго) што је законом забрањено као и недозвољена средства која омогућавају варање на испитима! Такви огласи ће се одмах брисати.

3. Чланови којима први пост (или међу првима) буде оглас, а буде очигледно да су се само због тога регистровали, такође ће сносити последице тј. биће им уклоњен оглас.
Огласи треба да служе као додатна погодност старим и постојећим члановима, а не као бесплатан вид оглашавања људима који су на Форуму само зато јер их мрзи да плаћају Мале Огласе.
Из овог правила се изузимају огласи везани за ФОН, тј: огласи за купопродају уџбеника, огласи за размену група за слушање наставе, огласи за размену домова и чип картица.

4. У огласима је строго забрањено комерцијално рекламирање и линковање ка другим сајтовима. Све информације о производу (услузи) коју нудите (тражите), наведите у оквиру поруке. Могуће је окачити слику производа помоћу опције Upload Attachment.

5. Немојте постављати по један оглас за сваку појединачну ствар. Ставите све у један оглас, осим ако у једном огласу продајете, а у другом купујете.

6. Најстрожије је забрањено да наслов теме или сам оглас буду написани CAPS LOCK-ом тј. великим словима.

7. Оглашавач треба у огласу да наведе начин контактирања и остави потребне податке за то.
Уколико је заборавио да на наведе, немојте га питати у самој теми већ користите приватне поруке!
Уколико постављате оглас за неког другог, брата/друга/познаника, обавезно то и наведите да би се избегле евентуалне компликације.

8. Није дозвољено водити било какву дискусију у огласима нити коментарисати цене, односно понуде! Када неко постави оглас, има потпуно право да фомира појединости у њему како год жели, под условом да се садржај огласа не коси са правилником ФонФорума.
Свако коментарисање у малим огласима се санкционише!
Постови типа "јака ти је цена", "има код мене за мање паре", "ти си луд", "ово је дзабе" и слични коментари вуку последице тј казне - прво опомену а затим и бан (удаљавање са форума) уколико се понови.
Свако има право да своју робу цени колико год жели. Поштујте то, иако се можда не слажете. Свако коментарисање, макар и шаљиво може да штети, чак осујети намеру продавца да своју робу прода. Такође, свако има право да понуђену робу купи или не купи, без икаквих притисака. Уколико вам нешто у вези огласа није јасно контактирајте покретача огласа и затражите даља објашњења.


9. Само покретач огласа има право да одговори на свој оглас и то како би објавио да исти није више актуелан (делимично или у потпуности) или како би поново промовисао оглас (подигао оглас на врх стране). Поновно промовисање огласа (подизање теме) могуће је и коришћењем опције "Bump topic", која се у виду линка појављује на почетку теме након истека периода од 14 дана. Уколико покретач огласа нема потребу да мења садржај свог огласа, пожељно је (а и њему лакше) да користи ову опцију.
Строго је забрањено одговарање на оглас у року од 14 (четрнаест) дана од постављања истог или од последњег одговора од стране покретача огласа ради актуелизације, односно подизања огласа на врх стране; осим у случају да оглас више не важи. Ово није пијаца, већ студентски форум. Такви одговори ће бити брисани, а примети ли се да покретач огласа примењује исту праксу, оглас ће бити брисан у целости.
Оглас се може освежавати опцијом “измени“ као и било која друга порука на форуму. Измена огласа на овај начин не подиже оглас на врх стране. Користите ово како би исправили грешке или променили ставке.
Није дозвољено уклањање већ постојеће теме и затим отварање идентичне само да би доспела на врх стране. Тиме ћете само зарадити моментални бан и уклањање вашег огласа.

10.Ради боље прегледности, модератори поједине сродне и нешто масовније огласе спајају у једну заједничку тему (огласи купопродаје уџбеника, домских места, абонентских картица, станова и др.) И у тим темама важе иста правила. Оглашивач има право на један оглас у 14 дана. Најстрожије се забрањује остављање више порука у року краћем од наведеног. Уколико оглашивач има потребу за изменом огласа, може користити опцију "измени" ("edit"). Такође, у случају продаје или куповине више ставки, оглашивач их је дужан све навести у оквиру те једне поруке (опет по потреби може се користити опција "измени" ("edit"). Након истека 14 дана, оглас се може поновити. У том случају стари оглас ће бити уклоњен. Корисници који се не буду придржавали наведеног правила биће аутоматски удаљени са форума (бановани).

11. Оглас се аутоматски брише после 90 дана ако се огласивач не огласи "подизањем" или после реализације.

12. ФонФорум није одговоран за било какве проблеме настале у купопродајним трансакцијама. То је однос искључиво између продавца и купца. Уколико се установи да одређени члан форума плански вара људе, било да је купац или продавац, ФонФорум ће се потрудити да таква особа или особе буду заувек одстрањене са ФонФорума.

Препоручујемо да оглас поставите на више места на Интернету како би се повећале шансе да остварите купопродају.

Молимо вас да се придржавате ових правила!
Хвала!

ФонФорум Тим

Захваљујемо се RazbojNick-у на помоћи око израде овог правилника.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Pravila za postavljanje malih oglasa

Pre postavljanja oglasa, obavezno pročitajte ova pravila jer će se ona dopunjavati s vremena na vreme, te da se ne bi postavljale teme tipa “Zašto mi je obrisan oglas?“.


1. Podforum Oglasi je jedino mesto na forumu gde studenti mogu da postavljaju male oglase. Oglasi služe baš kao i mali oglasi u novinama. Oglasi nisu ograničeni isključivo na stvari vezane za fakultet, ali imajte obzira da je ovo studentski forum a ne buvlja pijaca!

2. Strogo je zabranjeno tražiti, odnosno nuditi proizvode ili materijale (ili bilo šta drugo) što je zakonom zabranjeno kao i nedozvoljena sredstva koja omogućavaju varanje na ispitima! Takvi oglasi će se odmah brisati.

3. Članovi kojima prvi post (ili među prvima) bude oglas, a bude očigledno da su se samo zbog toga registrovali, takođe će snositi posledice tj. biće im uklonjen oglas.
Oglasi treba da služe kao dodatna pogodnost starim i postojećim članovima, a ne kao besplatan vid oglašavanja ljudima koji su na Forumu samo zato jer ih mrzi da plaćaju Male Oglase.
Iz ovog pravila se izuzimaju oglasi vezani za FON, tj: oglasi za kupoprodaju udžbenika, oglasi za razmenu grupa za slusanje nastave, oglasi za razmenu domova i čip kartica.

4. U oglasima je strogo zabranjeno komercijalno reklamiranje i linkovanje ka drugim sajtovima. Sve informacije o proizvodu (usluzi) koju nudite (tražite), navedite u okviru poruke. Moguće je okačiti sliku proizvoda pomoću opcije Upload Attachment.

5. Nemojte postavljati po jedan oglas za svaku pojedinačnu stvar. Stavite sve u jedan oglas, osim ako u jednom oglasu prodajete, a u drugom kupujete.

6. Najstrožije je zabranjeno da naslov teme ili sam oglas budu napisani CAPS LOCK-om tj. velikim slovima.

7. Oglašavač treba u oglasu da navede način kontaktiranja i ostavi potrebne podatke za to.
Ukoliko je zaboravio da na navede, nemojte ga pitati u samoj temi već koristite privatne poruke!
Ukoliko postavljate oglas za nekog drugog, brata/druga/poznanika, obavezno to i navedite da bi se izbegle eventualne komplikacije.


8. Nije dozvoljeno voditi bilo kakvu diskusiju u oglasima niti komentarisati cene, odnosno ponudе! Kada neko postavi oglas, ima potpuno pravo da fomira pojedinosti u njemu kako god želi, pod uslovom da se sadržaj oglasa ne kosi sa pravilnikom FonForuma.
Svako komentarisanje u malim oglasima se sankcioniše!
Postovi tipa "jaka ti je cena", "ima kod mene za manje pare", "ti si lud", "ovo je dzabe" i slični komentari vuku posledice tj kazne - prvo opomenu a zatim i ban (udaljavanje sa foruma) ukoliko se ponovi.
Svako ima pravo da svoju robu ceni koliko god želi. Poštujte to, iako se možda ne slažete. Svako komentarisanje, makar i šaljivo može da šteti, čak osujeti nameru prodavca da svoju robu proda. Takođe, svako ima pravo da ponuđenu robu kupi ili ne kupi, bez ikakvih pritisaka. Ukoliko vam nešto u vezi oglasa nije jasno kontaktirajte pokretača oglasa i zatražite dalja objašnjenja.


9. Samo pokretač oglasa ima pravo da odgovori na svoj oglas i to kako bi objavio da isti nije više aktuelan (delimično ili u potpunosti) ili kako bi ponovo promovisao oglas (podigao oglas na vrh strane). Ponovno promovisanje oglasa (podizanje teme) moguće je i korišćenjem opcije "Bump topic", koja se u vidu linka pojavljuje na početku teme nakon isteka perioda od 14 dana. Ukoliko pokretač oglasa nema potrebu da menja sadržaj svog oglasa, poželjno je (a i njemu lakše) da koristi ovu opciju.
Strogo je zabranjeno odgovaranje na oglas u roku od 14 (četrnaest) dana od postavljanja istog ili od poslednjeg odgovora od strane pokretača oglasa radi aktuelizacije, odnosno podizanja oglasa na vrh strane; osim u slučaju da oglas više ne važi. Ovo nije pijaca, već studentski forum. Takvi odgovori će biti brisani, a primeti li se da pokretač oglasa primenjuje istu praksu, oglas će biti brisan u celosti.
Oglas se može osvežavati opcijom “izmeni“ kao i bilo koja druga poruka na forumu. Izmena oglasa na ovaj način ne podiže oglas na vrh strane. Koristite ovo kako bi ispravili greške ili promenili stavke.
Nije dozvoljeno uklanjanje već postojeće teme i zatim otvaranje identične samo da bi dospela na vrh strane. Time ćete samo zaraditi momentalni ban i uklanjanje vašeg oglasa.

10. Radi bolje preglednosti, moderatori pojedine srodne i nešto masovnije oglase spajaju u jednu zajedničku temu (oglasi kupoprodaje udžbenika, domskih mesta, abonentskih kartica, stanova i dr.) I u tim temama važe ista pravila. Oglašivač ima pravo na jedan oglas u 14 dana. Najstrožije se zabranjuje ostavljanje više poruka u roku kraćem od navedenog. Ukoliko oglašivač ima potrebu za izmenom oglasa, može koristiti opciju "izmeni" ("edit"). Takođe, u slučaju prodaje ili kupovine više stavki, oglašivač ih je dužan sve navesti u okviru te jedne poruke (opet po potrebi može se koristiti opcija "izmeni" ("edit"). Nakon isteka 14 dana, oglas se može ponoviti. U tom slučaju stari oglas će biti uklonjen. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedenog pravila biće automatski udaljeni sa foruma (banovani).

11. Oglas se automatski briše posle 90 dana ako se oglasivač ne oglasi "podizanjem" ili posle realizacije.

12. FonForum nije odgovoran za bilo kakve probleme nastale u kupoprodajnim transakcijama. To je odnos isključivo izmedju prodavca i kupca. Ukoliko se ustanovi da određeni član foruma planski vara ljude, bilo da je kupac ili prodavac, FonForum će se potruditi da takva osoba ili osobe budu zauvek odstranjene sa FonForuma.

Preporučujemo da oglas postavite na više mesta na Internetu kako bi se povećale šanse da ostvarite kupoprodaju.

Molimo vas da se pridržavate ovih pravila!
Hvala!

FonForum Tim

Zahvaljujemo se RazbojNick-u na pomoći oko izrade ovog pravilnika.

_________________
There is no patch for human stupidity!
~Social Engineering Specialist


Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Vrh
 Profil  
Odgovori sa citatom  
 Tema posta:
PostPoslato: 14.03.2010. 01:30:49 
Korisnikov avatar

Pridružio se: 12.11.2001. 10:11:24
Postovi: 10000
Lokacija: BBrdo/Rashka
Godina: Padobranac
Smer: IS
Pravila su dopunjena 14.03.2010. god.
(Svi komentare, primedbe i predloge ostavite u podforumu "Pitanja i Predlozi")

_________________
Chuvajte i odrzavajte FF. Ne zbog nas matorih, vec zbog vas koji ste sada tu i zbog onih koji ce tek doci.


Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Vrh
 Profil  
Odgovori sa citatom  
PostPoslato: 25.05.2011. 21:19:55 
Korisnikov avatar

Pridružio se: 02.11.2002. 15:44:31
Postovi: 4344
Lokacija: za kompjuterom
Godina: Dipl.
Smer: IS
Pravila su dopunjena 25.05.2011. god.
Omogućena je opcija "Bump topic" koja služi za podizanje teme na vrh nakon isteka perioda od 14 dana, pa smo to i stavili u pravilnik u tačku 8.

_________________
:: Sve prste na ruci, u jadu i muci partizanska složila je svest
I sad dokle treba, do sunca, do neba, visoko mi dižemo
pest! ::
:)


Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Vrh
 Profil  
Odgovori sa citatom  
PostPoslato: 24.04.2012. 10:44:12 
Korisnikov avatar

Pridružio se: 28.09.2006. 00:07:40
Postovi: 7570
Lokacija: Lazarevac
Godina: Dipl.
Smer: IS
Pravila su dopunjena 24.4.2012. godine.
Dodata je stavka pod brojem četiri.

_________________
Things need not have happened to be true. Tales and dreams are the shadow-truths that will endure when mere facts are dust and ashes, and forgot.


Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Vrh
 Profil  
Odgovori sa citatom  
PostPoslato: 24.11.2012. 17:26:41 
Korisnikov avatar

Pridružio se: 02.11.2002. 15:44:31
Postovi: 4344
Lokacija: za kompjuterom
Godina: Dipl.
Smer: IS
Pravila su dopunjena 24.11.2012. god.
U pravilnik je dodata stavka pod rednim brojem 10, sa pravilima vezanim za oglase u zajedničkim temama.

_________________
:: Sve prste na ruci, u jadu i muci partizanska složila je svest
I sad dokle treba, do sunca, do neba, visoko mi dižemo
pest! ::
:)


Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Vrh
 Profil  
Odgovori sa citatom  
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu Ova tema je zaključana, ne možete da menjate postove ili da odgovarate  [ 5 Posta ] 


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Pronađi:
Idi na:  
Copyleft FONForum 2001-2014 | Powered by phpBB © phpBB Group